Ättlingamöte i Uppsala 14 mars 2020

Uppdatering: vi skjuter upp mötet till situationen tillåter att vi har det. Vi kan ju självklart prata utan agenda på ö-öppningen, men jag tycker fortfarande att vi ska ha ett sådant här möte. Ny kallelse kommer när vi vet hur läget är.

På den här sidan finns praktisk information om mötet för släkterna Ekwall, Nisser och Hård af Segerstad som hålls i Uppsala lördagen den 14 mars 2020. Ämnet för dagen är vår gemensamma ö, Linön, och vad vi vill med den i framtiden. Den enda tiden som är fast i schemat är lunchen, övrigt anpassar vi efter behov.

I inbjudan fanns det med en punkt om en föredragning av samägandelagen och möjligheterna att skriva samägandeavtal mellan delägarna av ön. Det finns inte längre med som punkt på agendan, men vi kommer troligen att komma in på det lite löpande under dagen.

Schema för dagen

12.00 Lunch – Hava skafferi & salonger, Svartbäcksgatan 19 – Per bjuder!

13.30 Möte – Hava skafferi & salonger, Svartbäcksgatan 19 – vi stannar i samma lokal

Syfte med mötet

Att vi ska få en samsyn kring vad vi vill med vår kära ö genom att tycka och tänka i grupp.

Frågeställningar

  • Varför vill jag äga, förvalta och utveckla ön – vad är mitt syfte med ön?
  • Vad kan och vill jag bidra med för att uppnå mitt syfte?

Agenda

  • Hej och välkomna (Per, Karin)
  • Linön då och nu – en gemensam bild (Per, Karin, alla)
  • Fika (för det måste vara med)
  • Linön i framtiden – grupparbete (alla)
  • Vägen framåt (Per, Karin)

16.30 Sammanfattning och avslutning (Per)

18.00 Gemensam middag för den som vill – vi spanar efter bra plats