Slutet på moratoriet är början på något nytt

En medvetet osammanhängande pekoral om ett äventyr i skotska högländerna i november 2018. Accept the contradictions. And bring the beat back.

S Foundation bildades för att uppmärksamma slutet på K Foundations moratorium

S Foundations flyer, november 2018.